Tietoa Kiinkosta > Konsultointipalvelut

Tietoa Kiinkosta

Konsultointipalvelut

Teemme asiakkaidemme tarpeiden mukaan myös konsultointia, mikä palvelee yrityksen toiminnan ja osaamisen kehittämistä. Olemme olleet mukana mm. seuraavanalaisissa konsultoinneissa:

Työyhteisön kehittäminen

Kiinteistöalan Koulutuskeskus on valmis osallistumaan myös usean vuoden kestäviin koulutus- ja konsultointihankkeisiin. Koulutuskeskus on tällä hetkellä mukana useassa kiinteistönhoitoyhtiön kehityshankkeessa, joiden tarkoituksena on viedä yrityksen asettamat tavoitteet käytännön toteutukseen. Eräs keskeinen seikka näissä kehityshankkeissa on saada henkilöresurssit tehokkaaseen käyttöön ja työntekijät kehittämään omaa työtään sekä saada aikaan aidot yhteydet asiakkaisiin. 

Yrityskohtaiset palkkausjärjestelmät ja sopimukset

Kiinteistöalan Koulutuskeskus kehittää ja tekee yrityskohtaisia palkkausjärjestelmiä ja sopimuksia kuten mm. kannustejärjestelmiä. Voimme olla sovitulla tavalla mukana näissä kehitysprosesseissa.

Koulutustarveselvitykset ja -suunnitelmat

Kiinteistöalan Koulutuskeskus tekee tilauksesta yrityskohtaisia koulutustarveselvityksiä ja -suunnitelmia. Yhteistoimintalain mukaan on vähintään 30 henkilön yrityksissä laadittava henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Pienemmissäkin yrityksissä on suotavaa toteuttaa koulutus suunnitelmallisesti ja selvitykseen perustuen.

Toimintakyvyn ja laadun kehittäminen

Olemme valmiit konsultoimaan ja valmentamaan yrityskartoitusten laadun ja toimintakyvyn kehittämisprojektia. Koulutus, valmennus ja konsultointi räätälöidään yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen valmennus- ja konsultointiohjelma voi sisältää esim. seuraavat osiot: nykytilan arviointi, analyysi ja profilointi, laatuprojektin perustaminen, laatuprojektin käynnistämissuunnitelma, laatuprojektin toteutus- ja seurantasuunnitelma sekä laatuprosessin jatkuva ylläpito.

Kiinteistöpalveluyrityksen / työyhteisön muutosvalmennus 

Toteutamme sekä julkisina että yrityskohtaisina kursseina muutosvalmennusta. Yrityskohtaisen ohjelman tavoitteena on määritellä tai tarkentaa yrityksen tavoitteet suhteessa yksilöiden ja tiimien/ryhmien tavoitteisiin. Saman koulutusohjelman tarkoituksena on löytää yrityskohtaisen kehittämisen kaavoja.

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt:
palvelujohtaja Matti Oinonen
puh. 0400 678 721, matti.oinonen@kiinko.fi