Tietoa Kiinkosta > Kiinkon esittely > Esittely Koulutussäätiö

Tietoa Kiinkosta

Esittely Koulutussäätiö

Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Kiinteistöalan Koulutussäätiö perustettiin vuonna 1989 ja se aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 1990 alussa. Vuoden 1993 alusta koulutustoiminnasta on vastannut Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos, jonka toimintaa opetushallitus rahoittaa ja ohjaa. Virallisen valtakunnallisen erikoisoppilaitoksen asema antaa toiminnalle vakaat puitteet. Samalla se merkitsee sitä, että oppilaitoksen tutkintokoulutus on osa virallista koulutusjärjestelmää ja että koulutusohjelmamme kuuluvat valtion tuen piiriin. Osaan koulutuksista on mahdollista saada aikuiskoulutustukea. Oppilaitoksella on myös opetusministeriön myöntämiä oppisopimuspaikkoja.

Säätiön järjestämään tutkintokoulutukseen osallistuu vuosittain yli 2 000 henkilöä, jotka suorittavat yli 22 000 opintopistettä (15 000 opintoviikkoa). Säätiön kouluttajakuntaan kuuluu runsaat 300 eri alojen asiantuntijaa. Koulutussäätiön toiminta-ajatuksena on olla kiinteistöalan johtava ammatillinen ja työelämän koulutusyksikkö. Kiinteistöalan Koulutussäätiön toiminta on yleishyödyllistä.

Koulutusalueina ovat:
- Isännöinti ja asuminen
- Tekninen ylläpito
- Kiinteistöliiketoiminta ja -rahoitus
- Kiinteistönvälitys- ja arviointi
- Rakennuttaminen ja suunnittelu
- Taloushallinto

Koulutussäätiö järjestää ylläpitämässään oppilaitoksessa pitkäkestoisia koulutuksia, tutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä opintomoduuleja muille aikuis- ja nuorisopuolen julkisille ja yksityisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille, korkeakouluille ja yliopistoille. Koulutustoiminta on pääosin aikuisten ammatillista lisäkoulutusta johtotehtävistä suoritustason tehtäviin. Päätoimialansa lisäksi oppilaitos tarjoaa myös konsultointipalveluja ja muuta alaan liittyvää yrityskoulutusta sekä harjoittaa alan tutkimus- ja kustannustoimintaa. Koulutussäätiö tarjoaa asiakastarpeista lähtevää käytännönläheistä ja joustavaa julkista ja tilauspohjaista koulutusta ja valmennusta sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Kaikella toiminnallaan Koulutussäätiö haluaa tuottaa asiakkailleen lisäarvoa ja edistää alan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten menestystä ja arvostusta sekä olla kiinteistöalan kehittäjä ja vaikuttaja.

Hallitus:
Kiinteistöalan Koulutussäätiöllä ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:llä on sama hallitus, joka toimii myös säätiön ammatillisen oppilaitoksen johtokuntana. Hallituksen työvaliokunta on myös sama kuin Koulutuskeskuksella.

Säätiön toimitusjohtaja: Jarno Tuimala, TkT
Ammatillisen oppilaitoksen rehtori: Jaana Lehto, KTL

Säätiön taustayhteisöt:
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Isännöintiliitto ry
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry