Tietoa Kiinkosta > Kiinkon arvot

Tietoa Kiinkosta

Kiinkon arvot

Arvot

Kiinkon toimintaa ohjaavat arvot, visio ja missio.

Kiinkon arvot

Kuunnellen

Selvitämme asiakkaidemme nykyiset ja tulevat osaamis- ja kehitystarpeet sekä
vastaamme asiakkaidemme odotuksiin.

 • Tuotamme osaamista yhdessä asiakkaan kanssa muutoksia ennakoiden.
 • Ymmärrämme asiakasta ja tunnemme asiakkaan toimintaympäristön.
 • Palvelemme laadukkaasti ja luotettavasti.
 • Toimimme määriteltyjen asiakasprosessien mukaan.

Kannustaen

Kohtelemme muita, kuten toivomme heidän kohtelevan meitä.
Toteutamme tätä yksilöinä ja yhteisönä sisäisissä ja ulkoisissa suhteissa.

 • Toimimme positiivisesti toisiamme kunnioittaen ja tukien.
 • Meillä on yhteinen näkemys Kiinkon suunnasta.
 • Kannamme vastuumme yhteisistä asioista.
 • Olemme oikeudenmukaisia ja tasapuolisia.

Kehittäen

Kehitämme ja tuemme kiinteistö- ja rakentamisalan osaamista yhdessä yritysten,
järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa.

 • Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla uutta tietoa ja osaamista.
 • Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toiminnan laatua ja taloudellisuutta.
 • Kiinkolaisina kehitämme osaamistamme laaja-alaisesti ja ennakoivasti.
 • Annamme palautetta, keskustelemme ja kehitämme johtamisjärjestelmää.