Tietoa Kiinkosta

Kiinko Virossa

Kiinko perusti keväällä 2010 toimipisteen Tallinnaan.

Taustalla on 1990-luvulla alkanut yhteistyö virolaisten kiinteistöalan asiantuntijoiden kanssa. Virallisen muodon yhteistyö sai vuonna 1994, kun Suomen ympäristöministeriö aloitti yhteistyön rahoittamisen. Alkuvuosina toimintamuodot keskittyivät pääasiassa verkostojen rakentamiseen ja opintomatkoihin. Myös alan oppimateriaaleja käännettiin ja tuotettiin runsaasti viroksi. Kohderyhminä ovat olleet pääasiassa isännöitsijät, kiinteistöpalveluyritykset ja asukkaat. Yhteistyö tiivistyi vuonna 2012. Yhdessä Viron kiinteistöpalveluyritysten liiton (EKKHL) kanssa perustettiin Viron kiinteistöalan koulutuskeskus – Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ. Yritys tarjoaa kiinteistöhuollon alalla koulutusta ja konsultointia. Lisätietoja Viron koulutuksista voi katsoa www.kikk.eu

Yhteistyöprojektit virolaisten kanssa

Vuodesta 2005 lähtien toimintaa on tehty EU:n aluekehitysrahaston rahoituksella projektimuotoisesti.

SVING-hankkeessa http://sving.net/

  • tutkittiin toimintaympäristöjen eroja
  • lainsäädäntövertailu
  • kaupunkisuunnittelun vertailu Helsinki – Tallinna
  • laadittiin kiinteistönpitosanasto suomi-viro-englanti-venäjä
  • selvitettiin kiinteistöjen kustannusvertailun käyttöönotto Virossa
  • laadittiin kevyt elinkaarilaskennan menetelmä
  • vertailtiin rakennusperinnön vaalimista ja koulutusjärjestelmää
  • järjestettiin virolaisille kiinteistöalan ammattilaisille mahdollisuus työharjoitteluun Suomessa
  • pidettiin seminaareja, koulutustilaisuuksia ja järjestettiin opintomatkoja.

Tärkeimmät kumppanit ovat olleet Viron kiinteistöpalveluyritysten liitto (EKKHL), Tallinnan tekninen yliopisto (Tallinna Tehnikaülikool), Viron asuntoyhdistysten liitto (EKÜL) ja uusimpana Viron asunnonomistajien liitto (EOKL).