Koulutus > Koulutustarjotin > Isännöinti ja asuminen > Isännöinnin ja asumisen tutkintokoulutus > Isännöinnin ammattitutkintokoulutus - As. Oy:n isännöinti

Koulutus

Isännöinnin ammattitutkintokoulutus - As. Oy:n isännöinti

Ajankohta
29.5.2017 - 29.8.2018
Sijainti
Kiinko, Helsinki
Kuvaus

Koulutuksen tavoite on antaa opiskelijalle perusvalmiudet normaalien asuinkiinteistöjen hallinnollisten isännöitsijätehtävien hoitamiseen sekä valmentaa opiskelijaa suorittamaan Isännöinnin ammattitutkinto. KOULUTUKSEEN HAKEUTUVALLA TULEE OLLA ALAN TYÖPAIKKA Koulutuksen voi käydä myös ilman ammattitutkintotavoitetta, jolloin työpaikka ei ole edellytys ja hakulomake täytetään samana päivänä käynnistyvä Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutuksen puolella.

Koulutusohjelma pohjautuu Isännöinnin ammattitutkinnon (1.4.2009) perusteisiin. Koulutusohjelmassa käsitellään isännöintiin liittyvät keskeiset osa-alueet. Lähijaksoilla käsitellään pääasiassa seuraavia aiheita:

- isännöitsijän toimi, tehtävät ja vastuut

- isännöintialan keskeinen lainsäädäntö

- isännöinnin työlainsäädäntö

- kiinteistöalan talous ja verotus

- kiinteistönpidon tekniset tehtävät ja turvallisuus

- kirjallinen ja suullinen viestintä ja asiakaspalvelu

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähijaksoja, itseopiskelua sekä oppimistehtäviä. Koulutuksen läpikäynyt ja tehtävät hyväksytysti suorittanut opiskelija saa todistuksen Isännöinnin ammattitutkintokoulutuksesta. Kaikkien oppimistehtävien tekeminen on edellytys todistuksen saamiselle.

Isännöinnin ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet järjestetään joustavasti valmistavan koulutuksen aikana ja tutkinnon suorittajan näytöt kootaan henkilökohtaiseen näyttökansioon. Kun kaikki näytöt on annettu ja dokumentoitu, opiskelijan kanssa käydään henkilökohtainen arviointikeskustelu, jonka perusteella ammattitutkintoa voidaan esittää hyväksytysti suoritetuksi. Isännöinnin ammattitutkinnon suorittamisesta annetaan erillinen todistus.

Kohderyhmä

Isännöinti on monipuolinen, vastuullinen sekä samalla sosiaalinen että kykyä itsenäiseen työskentelyyn vaativa ammatti.

Koulutukseen on hakumenettely ja etusijalla ovat henkilöt, jotka toimivat isännöinti- tai sitä sivuavissa tehtävissä. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla kolmen vuoden työkokemus, mieluiten kiinteistöalalta tai sitä tukevista tehtävistä. Taloushallinnon perusteiden hallinta on suositeltavaa. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone, jossa on sähköposti ja internet. Koulutuksessa käytetään tukena ja tehtävien palautuksissa internet pohjaista oppimisalustaa, Optimaa. Opiskelijan tulee selvitä itsenäisestä tiedonhausta (Internet) ja tehtävien laadinnasta yleisimmillä toimisto-ohjelmilla.

Tutkinnon suorittajan on valittava osaamisalan (tässä asoy) lisäksi vähintään yksi tutkinnon perusteiden mukainen valinnainen osa, jotka ovat; asiakkuuksien hoitaminen, asumisneuvonta, toimitilaisännöinti, tieisännöinti tai yrittäjän ammattitutkinnon osa: liikeidean täsmentäminen. Tutkinnon suorittajan velvollisuus on tutustua Isännöinnin ammattitutkinnon perusteisiin ennen valmistavaan koulutukseen hakeutumista/koulutuksen aloitusta. http://www.oph.fi/download/46330_Isannoinnin_ammattitutkinto_2009.pdf

Hinta

Koulutus on valtion tukemaa ammatillista lisäkoulutusta, jonka hinta yhdessä tutkinnon kanssa on 680 euroa (edellyttää koko ammattitutkinnon suoritusta). Tutkintokoulutus on arvonlisäverotonta. Hintaan sisältyy opetus luentoaineistoineen (sähköisenä) ja oppimistehtävien arvioinnit. Koulutus on arvonlisäverotonta.

Valmistavan koulutuksen normaali hinta ilman valtion tukea on 3 400 euroa ja koulutuksen yhteydessä suoritettavan tutkinnon hinta on 1 790 euroa.

Lisäksi tutkinnon suorittajalta laskutetaan 58 euron tutkintomaksu, jonka tutkinnon vastaanottava oppilaitos tilittää Opetushallitukselle. Näyttömaksun suorittaminen on samalla vahvistus ammattitutkinnon suorittamisesta

Paikkoja on rajoitetusti ja valintavaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota alan työkokemukseen sekä hakulomakkeessa mainittuihin perusteluihin.

Pyydämme huomioimaan, että jos opiskelee läsnä olevana jo muussa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (RahL 1705/2009) määrittelemässä koulutuksessa (sisältää mm. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelun), ei ammatilliseen lisäkoulutukseen voi saada samanaikaisesti valtion tukea.

Mikäli koulutus keskeytetään sen alettua, peritään koulutuksen koko hinta, eikä valtion tukea voida myöntää. Poikkeuksena erityisen painava syy (esim. terveydellinen tilanne), joka on kirjallisesti todistettava esim. lääkärintodistuksella.

Opintopisteet
24
Ilmoittautuminen / hakuaika päättyy
22.5.2017
Koulutussuunnittelu
Noora Mäkinen 0401462747
Käytännön järjestelyt
Kirsi Mykkänen-Vesalainen (09) 3509 2936
Lisätietoja
Kirsi Mykkänen-Vesalainen (09) 3509 2936
Koulutuksen tunnus
3218003
Ohjelma/Esite

Ohjelma lähetetään osallistujavahvistuksen yhteydessä.

Ilmoittautumis- / Hakulomake:

Koulutuksen aikataulu

Jakson nimi Alkaa Loppuu Sijainti
1. jakso 29.05.2017 30.05.2017 Helsinki
2. jakso 14.08.2017 15.08.2017 Helsinki
3. jakso 23.10.2017 24.10.2017 Helsinki
4. jakso 07.12.2017 08.12.2017 Helsinki
5. jakso 05.02.2018 06.02.2018 Helsinki
6. jakso 05.04.2018 06.04.2018 Helsinki
7. jakso 04.06.2018 05.06.2018 Helsinki
8. jakso 27.08.2018 29.08.2018 Helsinki