Koulutus > Koulutusohjelmat ja pätevyydet > Tekninen ylläpito

Koulutus

Tekninen ylläpito

Kiinteistön tekniseen ylläpitoon, elinkaaripalveluihin, energiaan, sisäilma-asioihin ja kiinteistöpalveluun liittyvä koulutustarjonta kattaa kiinteistöhuollon työnjohdon ja asiantuntijatehtävät, palveluliiketoiminnan, projektiliiketoiminnan, energia- ja ympäristöalan sekä toimialan liikkeenjohdollisten ja johtamistaitojen alueet.

Oppiminen perustuu työelämän asiantuntijoiden antamaan lähiopetukseen, opetuskeskusteluihin, ryhmätöihin, työssäoppimiseen, oppimistehtäviin, ja opinnäytetöihin.

Korjausrakentamisen tutkinnot ja ajankohtaiskoulutus valmistavat  osaltaan vastaamaan kansalliseen peruskorjaushaasteeseen. Rakennuttamisen hallintoon valmistaa ja talotekniikkarakentamisen valvontaan pätevöittävät talotekniikan erikoisvalvojakoulutukset. Monipuoliset ajankohtaispäivät tarjoavat osaamisen päivitystä teknisen ylläpidon eri osaa-alueilla.

Ajankohtaisseminaareja teknisen ylläpidon alueilla toteutetaan osin yhteistyössä asumisen, isännöinnin, johtamisen, kiinteistönvälityksen ja -arvioinnin, rakennuttamisen ja suunnittelun, taloushallinnon, tietotekniikan ja yhdyskuntatalouden toimialojen ja Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Hämeenlinnan ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Linkki: Käytön ja ylläpidon ajankohtaiskoulutukset »
Linkki: Käytön ja ylläpidon tutkintokoulutukset »
Linkki: Käytön ja ylläpidon Energiatodistuskoulutukset »