Koulutus > Koulutusohjelmat ja pätevyydet > Johtaminen ja esimiestyö

Koulutus

Johtaminen ja esimiestyö

Muuttuva maailma vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Johtajuudelta vaaditaan paljon erilaista osaamista - erilaisten verkostojen johtaminen, asiakaslähtöinen liiketoiminta ja palvelulupauksen pitäminen ovat keskeisiä asioita organisaation menestymisessä.

Kehitämme jatkuvasti kiinteistöalan johdon koulutuksia. Ajankohtaisia johtamisen ja toimivan strategian avaintekijöitä käsitellään Kiinkon käynnistyvissä valmennusohjelmissa.

Kiinkon johtamiskoulutukset (TUJO, PGP, JET) ovat KJs-sertifioinnin edellyttämää kiinteistöjohtamiseen erikoistavaa koulutusta.

Tuloksekas yrityksen ja liiketoiminnan johtaminen (TUJO)

Kiinteistö- ja rakennusalan liikkeenjohdollinen valmennusohjelma. Valmennusohjelma toteutetaan yhteistyössä RAKLI ry:n kanssa.

Valmennusohjelman tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet toimia kiinteistö- ja rakennusalan johtotehtävissä alan kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Valmennusohjelma tarjoaa vahvan liikkeenjohtamisen teoriapohjan unohtamatta käytäntöä – ohjelmassa käsitellään runsaasti yritysesimerkkejä.

Valmennusohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville sekä tulosyksikön johtajille tai näiksi valmentautuville. Ohjelma sopii niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoille.

TUJO-koulutus vastaa kiinteistöjohdon sertifikaattiin (KJs) kuuluvaa kiinteistöjohtamisen ja kiinteistötalouden syventymiskokonaisuutta.

Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP)

Koulutuksessa osallistujat saavat kattavan läpileikkauksen kiinteistöliiketoiminnan eri toimijoiden strategioista, vaatimuksista ja toimintaympäristöstä.

Opintokokonaisuuden suorittaneet oppivat toimimaan tehokkaasti muuttuvissa toimintaympäristöissä ja hyödyntämään näitä muutoksia liiketoiminnassaan.

Ohjelma on tarkoitettu kiinteistöalan johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat päivittää, laajentaa ja syventää osaamistaan sekä valmentautua alan muutosten hallintaan ja nykyisen tehtäväalueensa kehittämiseen. Osallistumisen edellytyksenä on vähintään kolmen vuoden kokemus kiinteistöjohtamisesta tai siihen liittyvistä tehtävistä.

PGP-koulutus vastaa kiinteistöjohdon sertifikaattiin (KJs) kuuluvaa kiinteistöjohtamisen ja kiinteistötalouden syventymiskokonaisuutta.

Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto on ammattitaidon hankki- mistavasta riippumaton ammatillinen näyttötutkinto. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa työpaikalla ja arviointikeskustelussa tutkinnon perusteiden mukaan (määräys 15/011/2011) sekä muutokseen 18.12.2012 (määräys 52/011/2012). Tutkinnossa on kaikille yhteinen, pakollinen osa Johtajana toimiminen. Tutkinnon toinen osa on valinnainen. Voit valita joko asiakkuuksien, henkilöstön tai verkostojen johtamisen omista työtehtävistä riippuen.

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tehokas koulutus henkilöille, joilla on vahva oman toimialansa ja tuotteistonsa osaaminen ja asiantuntemus.

Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Tutustu tutkinnon perusteisiin osoitteesta: www.oph.fi/nayttotutkinnot.

Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus

Valmistava koulutus tukee ammattitutkinnon suorittamista. Koulutus antaa valmiudet organisaation johtamiseen kokonais- valtaisesti. Koulutuksen aikana tehdään useita tehtäviä, joiden kehitysideoita voidaan suoraan hyödyntää organisaatiossa. Samalla yrityksen toiminnan eri osa-alueita kehitetään eteenpäin asiantuntijoiden ohjauksessa. Johtajan itsensä kehittymisen myötä koulutuksen suorittajalle muodostuu uudenlainen lähestymistapa omaan johtamistyöhön sekä laaja-alainen ja monipuolinen näkemys kehittämiseen.

Opiskelet teoriaa vain sen verran kuin tarvitset. Osaamisesi perusteella sinut ohjataan joko suoraan tutkinnon suorittamiseen tai hankkimaan lisäkoulutusta ja / tai työssä oppimaan

Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Esimiestaitojen koulutusohjelma (ETK)

Esimiestaitojen koulutusohjelman tavoitteena on käydä läpi esimiestyön kokonaiskuvaa käytännön kannalta. Olennaista on löytää oma tapa tehdä esimiestyötä ja innostaa muita, ohjata tiimiä kohti tavoitteita sekä pitää huolta omista ja alaisten voimavarois- ta. Koulutuksen aikana käydään läpi itsensä johtamisen, innostamisen, erilaisuuden ja alaisten vahvuuksien hyödyntämisen,

vuorovaikutustaitojen, kumppanuuksien sekä asiakkuuksien hoitamisen perusasioita sekä työsuhteen liittyvää juridiikkaa.

Koulutusohjelma on suunnattu organisaatioiden johdolle ja keskijohdolle sekä asiantuntija-alueiden ja projektien johtajille ja päälliköille, jotka haluavat systemaattisesti kehittää omaa johta- juuttaan. Koulutus soveltuu myös aloitteleville esimiehille.

Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

HR-asiantuntijan koulutusohjelma

Uusi koulutusohjelma kiinteistöalan HR-toimijoille.

Koulutuksen tavoitteena on tukea yrityksen liiketoimintaa suun- nitelmallisen HR-toiminnan kautta ajatuksena, että tyytyväinen ja hyvin johdettu henkilöstö sitoutuu ja tekee parasta mahdollista tulosta.

Koulutusohjelmassa keskitytään henkilöstöasioiden hoitamisen kannalta keskeisiin osa-alueisiin, kuten

  • henkilöstöhallinto ja työlainsäädäntö
  • henkilöstöstrategia
  • muuttuva työympäristö ja uudet työn tekemisen tavat
  • tuottavuuden mittaaminen ja raportit
  • osaamiskartoitukset ja koulutusten koordinointi
  • työhyvinvoinnin johtaminen
  • henkilöstöedut ja palkitseminen

Koulutusohjelma sopii henkilöstöpäälliköille ja –johtajille sekä muille yrityksen henkilöstöasioista ja henkilöstön kehittämises- tä vastaaville.

Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA

Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ja Tampereen yliopiston yhdessä järjestämä Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA eli KiRa EMBA -ohjelma käynnistyi ensimmäistä kertaa marraskuussa 2016. Seuraava koulutus alkaa maaliskuussa 2018.

KiRa EMBA on akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen vuoropuhelun areena. Se haastaa osallistujat liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen sekä johtajana kasvamiseen.

Menestyvät yritykset onnistuvat tekemään oman asiantuntemuksensa näkyväksi ja valjastamaan sen asiakkaidensa hyödyksi. Koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä yritysten ja koko toimialan toiminnan kehittymiselle ja menestymiselle.

KiRa EMBAn valinnaisissa opinnoissa on mahdollista hyödyntää aiempia opintoja tai suorittaa niitä koulutuksen aikana.

Hyväksyttäviä koulutusohjelmia ovat mm. Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP), Kiinteistösijoittamisen ja –liiketoiminnan rahoitus (KsR), Workplace Manager (WPM), Tuloksekas yrityksen ja liiketoiminnan johtaminen (TUJO), Yhdyskuntakehittämisen johtaja (YHJ), rakennuttamisen sekä infra- ja korjausrakennuttamisen johtamisohjelmat (RAPS), JOKO-johtamiskoulutus sekä avointen yliopistojen soveltuvat opinnot. 

Lue lisää KiRa EMBAsta »

Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Näiden lisäksi Kiinkolla on laaja tarjonta eri koulutusalueiden johtamiskoulutuksia, jotka on esitelty koulutusalueiden omilla sivuilla.

Johtaminen ja esimiestyö »