Koulutus > Koulutusohjelmat ja pätevyydet > Isännöinti ja asuminen > ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO - Suorita tutkinto joustavasti käytännön töissä

Koulutus

ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO - Suorita tutkinto joustavasti käytännön töissä

Mikä on isännöinnin ammattitutkinto?

Isännöinnin ammattitutkinto on näyttötutkinto, jonka voit suorittaa joustavasti käytännön töissä. Ammattitaito osoitetaan aidoissa työtehtävissä, joten tutkinnon suorittajalla tulee olla työpaikka isännöintialalla. Kiinko järjestää tutkinnon suorittamiseksi valmistavaa koulutusta. Jos hallitset ammatin jo entuudestaan ja sinulla on riittävä osaaminen ja taidot, voit osoittaa ammattitaitosi ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Tutkintovaatimukset, tutkinnon muodostuminen ja sisältö löytyvät tutkinnon perusteista.

Kenelle?

Isännöinnin ammattitutkinto soveltuu alan työkokemusta jo hankkineelle osaamisen tunnustamiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen.

Miten tutkinto suoritetaan?

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaminen alkaa sillä, että sinulle laaditaan yksilöllinen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Suunnitelmaa tehtäessä huomioidaan sinulla jo olemassa oleva osaaminen. Ohjaamme sinut tarvittaessa valmistavaan koulutukseen.

Isännöinnin ammattitutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta. Suoritat tutkinnon omalla työpaikallasi tutkinnon osa kerrallaan oman henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaan.

Miten ammattitaito arvioidaan?

Ammattitaito arvioidaan työpaikalla aidoissa työtilanteissa. Työpaikaltasi tulee löytyä sinulle arvioija, jonka perehdytämme tehtäväänsä. Arvioinnin painopiste on työn tekemisessä ja työssä toimimisessa. Ammattitaitoa arvioidaan aina suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin osaamisvaatimuksiin. Olennainen osa arviointia on myös tutkinnon suorittajan itsearviointi.

Työpaikalla tehdyt ja arvioidut tutkintosuoritukset vahvistetaan lopuksi ns. kolmikanta-periaatteella, eli ammattitaitoasi arvioi vielä kolmikantainen arviointiryhmä, johon kuuluu työnantaja-arvioija, työntekijäarvioija ja Kiinkon OPE-arvioija.

Tutkintosuoritukset lähetetään tämän jälkeen Opetushallituksen nimeämälle tutkintotoimikunnalle, joka antaa todistuksen tutkinnon suorituksesta.

Mitä tutkinnon suorittaminen maksaa?

Tutkinnon suorittamisesta veloitetaan ainoastaan Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu, jonka suuruus on 58 euroa. Tutkintoon valmistavan koulutuksen hinta määräytyy koulutuksen sisällön ja laajuuden mukaan.

Ammattitutkinto on mahdollista suorittaa Kiinkossa myös oppisopimuksella.

Miten hakeudun suorittamaan tutkintoa?

Voit hakeutua tutkinnon suorittajaksi milloin vain. Jätä hakemus täältä.

Tutkintoon valmistavien koulutusten ajankohdat löydät koulutustarjottimelta.

Kysy lisää:

Koulutussuunnittelija Tiia Bueno Vecino, tiia.bueno@kiinko.fi, puh. 0400 127 248

Koulutusjohtaja Liisa Kallio liisa.kallio@kiinko.fi, puh. 040 512 1508

Katso tutkintoon valmistavien koulutusten ajankohdat koulutustarjottimelta »