Ajankohtaista > Uutiset > Kiinkon kehityspäällikkö Heikki Kauranen nimitetty Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikuntaan

Ajankohtaista

Uutiset

Kiinkon kehityspäällikkö Heikki Kauranen nimitetty Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikuntaan

Opetushallitus on nimittänyt Kiinkon kehityspäällikkö Heikki Kaurasen jäseneksi uuteen Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikuntaan kaudelle 1.1.2018 – 31.12.2020.

Työelämätoimikuntien toiminta perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja niiden tehtävänä on:

1) osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen ja toimittaa tiedot havaitsemistaan puutteista opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä pyynnöstä antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista

2) osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa

3) käsitellä 55 §:ssä tarkoitetut tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot ovat:

Isännöinnin ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Isännöinnin erikoisammattitutkinto
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kiinkolla on yllämainittujen tutkintojen järjestämisoikeudet (pl. Yritysjohtamisen eat).

Lisätietoja:

http://www.kiinko.fi/ammattitutkinnot/ammattitutkinnot

http://www.oph.fi/reformintuki/laadunvarmistus/tyoelamatoimikunnat

Heikki Kauranen, puh. 0400 805421
heikki.kauranen@kiinko.fi